Instytucje zaproszone

 

Zamek Królewski na Wawelu Zamek Królewski na Wawelu
 Instytut Ochrony Przyrody PAN Instytut Ochrony Przyrody PAN
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa  Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
mim Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
 Muzeum Narodowe w Krakowie Muzeum Narodowe w Krakowie
 IPN Odział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie 
IFR PAN Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauki
ISEZ PAN Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
Urząd Statystyczny w Krakowie  Urząd Statystyczny w Krakowie
Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych

Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych

logo instytut farmakologii Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk