Rada Programowa

 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

PRZEWODNICZĄCY Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

JM REKTOR

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 Akademia Górniczo-Hutnicza

Prof. dr hab. inż. Andrzej R. Pach

Kierownik Katedry Telekomunikacji

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 Akademia Ignatianum

Dr hab. Filip Musiał, prof. Ign.

Prorektor ds. Studenckich

Akademia Ignatianum w Krakowie

 Akademia Muzyczna w Krakowie

 Prof. dr hab. Jan Pilch

Prorektor ds. Studenckich

Akademia Muzyczna w Krakowie 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Dr hab. Bogdan Achimescu, prof. ASP

Prorektor ds. Nauki i Spraw Zagranicznych

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie


Akademia Wychowania Fizycznego

Prof. dr hab. Anna Marchewka

Prorektor ds. Nauki

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN

Prof. dr hab. Konrad Wołowski

Dyrektor Instytutu

Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN

 Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Prof. dr hab. Tadeusz Lesiak

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

Instytut Fizyki Jądrowej PAN 

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

Prof. dr hab. Małgorzata Witko

Dyrektor Instytutu

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Prof. zw. dr hab. Maria Kapiszewska

Prorektor ds. Nauki i Nauczania

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna

dr hab. Beata Guczalska

Prorektor PWST

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie 

Politechnika Krakowska

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara

Prorektor ds. Nauki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 

Uniwersytet Ekonomiczny

Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski

Prorektor ds. Nauki

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Stanisław Kistryn

Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Colegium Medicum Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Marek Sanak

Pełnomocnik Rektora UJ ds. Nauki i rozwoju

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal

Prorektor ds. rozwoju i polityki kadrowej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 Uniwersytet Rolniczy

prof. dr hab. inż. Florian Gambuś

Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 Kuratorium Oświaty

Wanda Brześcińska

Kuratorium Oświaty w Krakowie